Informace

Systém a pravidla BLT

1. Každý přihlášený tým budou reprezentovat 4 hráči, a to vždy dva muži a dvě ženy. Týmy si zvolí své kapitány, kteří si zajišťují další členy svého týmu. Členové týmu se pro jednotlivé zápasy mohou měnit. Hráč, který již v aktuální sezoně hrál za některý tým, nesmí již po zbylou sezonu hrát za jiný tým. Pro splnění požadavku účasti na vyhlášení výsledků jednotlivců musí hráč odehrát minimálně 2/3 z celkového počtu zápasů.

2. Rozpis zápasů bude vždy zveřejněn na začátku roku. Kapitáni týmů si vždy předem odsouhlasí termín zápasu nebo zvolí po domluvě termín jiný a zarezervují dráhy.

3. Místem hry budou bowlingové herny tří subjektů – Lázně Aurora, Bertiny lázně a Bowling bar Hvězda.

4. Týmy házejí po dvou kolech na každé dráze, tedy čtyři kola celkem za zápas. Před započetím hry si kapitáni týmů rozlosují (střihnou) sestavení dvojic, ve kterých odehrají celý zápas. Vždy musí být na sebe nasazeni muž-muž a žena-žena. Tito hráči hrají spolu o jeden bod do celkového součtu. Tento bod získává ten, kdo ve čtyřech kolech (framech) nahází více. V případě, že naházejí stejně a dojde tak k rovnosti počtu bodů za shozené kuželky, rozhodne rozhoz. Při rozhozu si kapitáni domluví, který tým začne s hodem jako první. Hází se do rozhodnutí.
V této hře dvojic může tedy tým získat maximálně 4 body.

Další 2 body získá tým dle celkového počtu shozených kuželek. Celkem tedy může tým za zápas získat maximálně 6 bodů.V případě rovnosti bodů na konci soutěže je prvním rozhodovacím kritériem vzájemný zápas, v případě rovnosti bodů i ve vzájemném zápase je dalším kritériem průměr shozených kuželek za všechny zápasy.

Kapitáni zaznamenávají výsledky obou týmů do předem připravených tabulek. Výsledky zápasu budou kapitánem následně odeslány přes formulář webových stránek ke zpracování pověřenou osobou.

5. Nedostavení se týmu na předem domluvený zápas znamená kontumaci 6:0 s náhozem 1600 kuželek. Přítomný tým si klasicky odehraje 4 kola s uvedením skutečně shozených kuželek. V případě nedostavení se jednoho z hráčů na zápas tým automaticky ztrácí tento 1 bod a hráči je zapsáno 400 shozených kuželek. V případě, že tým nestihne odehrát všechny zápasy sezóny, budou vzájemné výsledky s ostatními týmy smazány.

6. Další ročník ligy bude rozlosován v principu "každý s každým". Kapitáni jsou povinni uhradit zápisné pro nadcházející sezonu za tým vždy nejpozději do 31. prosince. Výše zápisného bude vždy upřesněna předem.

7.Účast je umožněna všem zájemcům, kteří utvoří tým a kteří se přihlásí do 31. prosince. S přihlášením týmu oznámí zájemce název svého týmu a jméno kapitána.

8. Na regulérnost soutěže, losování týmů, zapisování výsledků atd., bude dohlížet Organizační výbor BLT ve složení P. Šot, E. Vandasová, R. Šimek.